Nárok na odpočet daně

Daňová zvýhodnění a slevy

Nárok na odpočet daně

Jsou hned dvě možnosti, jak si snížit daně a tak platit méně. Proč platit zcela zbytečně více, když můžete ušetřit. Jednou z možností jsou tzv. odečitatelné položky, druhou možností jsou daňové slevy. Uplatnit je může prakticky každý, ale jen v případě, že dosahuje zákonných podmínek.

Odečitatelné položky jsou položky a jejich částky, které pouze snižují daňový základ. Daň, která činí 15% je pak odečítána z každé částky, která snižuje daňový základ a dochází tak k výpočtu daně. Pak nastupují daňové slevy, které na rozdíl od odečitatelných položek vypočítávají z výsledné daně, odečítají se a tím snižují výslednou a konečnou daň.

Daňové slevy:

 • slevy na manželku 
 • slevy na děti
 • slevy pro zdravotně postižené 
 • slevy na poplatníky 
 • slevy pro studenty

Odečitatelné položky:

 • dárcovství – např. darování krve 
 • příspěvky na penzijní nebo životní pojištění 
 • úroky ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru 
 • odborové příspěvky

U každé z odečitatelných položek i u daňových slev platí podmínky, které je nutné splňovat. Pokud daňové přiznání vyplňujete zcela sami, pak je vhodné, abyste se o jednotlivých z nich dobře informovali. Slevy i odpočty mohou uplatňovat jak osoby samostatně výdělečně činné, tak i zaměstnanci. U zaměstnanců může podávat daňové přiznání zaměstnavatel a nejčastěji tomu tak je.

 

Vložil Odpočty 2013 | Štítek , , | Zanechat komentář

Odpočet na dítě 2013

Stejně jako je možné uplatnit slevu na manželku/manžela, tak je možné uplatnit i slevu na dítě. A proč taky ne. Značně tím můžete ušetřit a pokud ta možnost je, tak proč ji nevyužít. V tomto případě nejsou podmínky pro získání slevy ani zdaleka tak přísné jako u jiných zákonných slev, ale i tak je dobré vědět, co můžete a co naopak nemůžete.

Na slevu má nárok každý daňový poplatník bez ohledu na měsíční příjem. Slevu je možné uplatnit pouze na dítě, které žije ve společné domácnosti s poplatníkem, který k němu má vyživovací povinnosti.

Podmínkou je, že pokud je dítě vyživováno oba rodiči – otcem i matkou, pak slevu na dani může využít jen jeden z nich. O čem se ale příliš nemluví je možnost, že slevu mohou uplatnit v jednom případě i prarodiče dítěte. Jde o případy, kdy rodiče nemají žádný prokazatelný příjem, ale naopak prarodiče jej mají.

Vyživovaným dítětem je myšleno dítě do věku maximálně 26 let, ale jen v případě, že se formou denního studia připravuje na budoucí povolání. Pokud vysokou školu pravidelně nenavštěvuje, pak není nárok na slevu a vyživovaným dítětem se tak myslí dítě do věku 18 let. Vyživovanými dětmi jsou i ti, kteří se v rámci zdravotních komplikací nemohou do 26 let připravovat na studium.

Vložil Daňové slevy | Štítek , , , | Zanechat komentář

Odpočet na manželku

Ať už jste zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná, pokud splňujete zákonné podmínky, pak můžete uplatnit slevu na manželku. Slevou na manželku se ale nerozumí jednoduše řečeno sleva na ženu, ale na jakoukoli osobu žijící ve společné domácnosti a hlavně tedy na jednoho z manželů. Slevu tak může uplatnit bez problémů i manželka na svého manžela. Podmínky jsou značné a co si budeme povídat, někteří z nás jich nedosáhnou ani zdaleka. Sleva na manželku je totiž poměrně vysoká.

Jednou z největších podmínek je, že manželka nesmí během roku vydělat více, jak 68 000,- Kč jinak není možné tuto slevu uplatnit. Slevu navíc není možné uplatnit na partnera a to i v případě, že společně mnoho let žijete ve společné domácnosti. Důležitým bodem je, aby manželka splňovala podmínky, co se týče příjmů vlastních, které jsou započítávány do ročního výdělku. Jaké z nich to jsou?

Souhrn příjmů vlastních:

 • finanční pomoc v mateřství 
 • podpora v nezaměstnanosti 
 • výdělky ze zaměstnání – jakéhokoli, platí i pro dohody
 • náhrada mzdy za dovolenou 
 • peníze z jakéhokoli důchodového pojištění 
 • finanční prostředky získané dědictvím 
 • peníze za prodej nemovitosti – nesmí spadat do společného jmění 
 • nemocenské dávky 

Do vlastních příjmů nespadají státní příspěvky na péči, služby, stavební spoření, dávky sociální péče a další příspěvky od státu.

 

 

Vložil Daňové slevy | Štítek , , , | Zanechat komentář

Nárok na odpočet DPH

Každý, kdo je plátcem DPH musí při vystavování dokladů za své služby nebo prodej, uplatňovat DPH během prodeje jakéhokoli produktu. Zároveň musí každý plátce DPH archivovat každý vydaný nebo přijatý doklad včetně daňové evidence a to po dobu deseti let. Nárok na odpočet DPH má každý podnikatelský subjekt, který je evidován a přihlášen jako plátce DPH – přihlásit se musí každý podnikatelský subjekt, jehož výdělky jsou ročně vyšší, jak jeden milion korun nebo se může subjekt přihlásit zcela dobrovolně bez ohledu na roční výdělek.

Odpočet DPH je uplatňován jen v případě, že nákupy, které jsou uskutečněny, jsou zároveň i výdaje podnikatelského subjektu. Jednou z podmínek je, aby byla zdanitelná plnění použita výhradně k podnikatelské činnosti – nákup materiálu za účelem dalšího prodeje, nákup vybavení do kanceláří a jiné zdanitelné položky. Vše, co je uplatňováno pro odpočet na dani, zároveň musí být evidováno na daňovém dokladu, který navíc musí být předepsán podle zákona. Pokud by byl daňový doklad vypsán chybně, pak ve většině případů není možné položku odepsat.

Mimo odpočtu na DPH je možné uplatňovat i některé slevy, které jsou naprosto v souladu se zákonem. Jedná se například o slevy na dítě či manžela/manželku. I takové položky mohou značně pozměnit výslednou částku.

Vložil DPH odpočet | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Odpočet na studenta 2013

Připravujete-li se soustavně na budoucí studium, pak jste jedním z adeptů na slevu na dani. A jak je velmi dobře známo, tak i v tomto případě je nutné splňovat určité podmínky k dosažení slevy. Pojďme se na ony zákonné podmínky podívat.

V první řadě se musí jednat o studenta, jehož věk je maximálně 26 let. Na slevu mají nárok i studenti ve věku 28 let, ale jen v případě, že se jedná o studium na vysoké škole prezenční formou a jde o studium doktorské. Poplatník se musí soustavně připravovat na své budoucí povolání – jedná se tedy o studium denní a nárok na slevu mají i ti studenti, jejichž věk v daném měsíci dosáhl 26 let. K daňovému přiznání je nutné podat doklad a potvrzení o studiu s čímž vzniká nárok na slevu. Sleva může dosahovat až 4 020,- Kč.

Pochopitelně jsou i situace, kdy student nárok na slevu uplatnit nemůže. Jedná se o případy, kdy student – ať už je jeho věk jakýkoli, studuje na střední škole formou večerního nebo kombinovaného studia a zároveň má trvalé příjmy.

To ovšem neplatí u dohod o provedení práce nebo student pobírá státní příspěvek v nezaměstnanosti. Slevu je možné uplatnit i v případě, že kterýkoli z rodičů ve svém daňovém přiznání vyřizuje slevu na dítě.

 

Vložil Daňové slevy | Štítek , , , | Zanechat komentář

Auta s odpočtem DPH

Uplatnit odpočet DPH při nákupu vozidla je možné, ale samozřejmě jen za určitých podmínek. Ne každý je v dnešní době je schopen splnit a chcete-li si vozidlo odepsat ze základu, pak byste měli být dobře informováni. Prvním kritériem pro odpis je, že vozidlo musí zakoupit osoba nebo podnikatel, který je plátcem DPH. Následně je nutné, aby bylo vozidlo použito čistě pro podnikatelské účely. Výjimkou jsou osoby se zdravotním postižením, kterým bude DPH vráceno i v případě, že se o podnikatele nejedná. Je to ale jediná výjimka.

Jako plátce daně je povinen přihlásit se každý jednotlivec nebo firma, jejichž obrat je ročně vyšší jak milion korun.

Máte-li zájem a důvody, pak se jako plátce DPH můžete přihlásit zcela dobrovolně i v případě, že vám roční obraz není vyšší jak milion korun. V první řadě je ale nutné zvážit, zda se vám to vyplatí. Nejčastěji se jako plátci daně dobrovolně přihlašují živnostníci právě kvůli nákupu auta i když pro účely své podnikání. Mnohdy se to ale ani zdaleka nevyplácí.

Ještě před lety platil zákon, že odpočet je možné praktikovat jen v případě nákladních aut určených pro podnikání. Dnes je tomu zcela jinak, pořídit je možné jakékoli vozidlo jen musí být prokázáno, že je použito pro účel podnikání.

Vložil Odečitatelné položky | Štítek , , , | Zanechat komentář

Odpočet úroků z hypotéky 2013

Pokud splňujete zákonné podmínky, pak si v roce 2013 můžete odečíst v daňovém přiznání úroky z hypotečního úvěru či úvěru ze stavebního spoření. Jednou z mála podmínek je, že odpočet je možné uplatnit pouze v případě, že je úvěr použit výhradně na bytové potřeby. Jaké jsou další podmínky a co znamenají v praxi?

Pokud je hypotékou zatížena bytová potřeba – koupě bytu nebo rodinného domu, pak si lze úroky z hypotečního úvěry odepsat z daní.

Odpočet nelze uplatnit v případě, že jsou finanční prostředky hypotéky použity na stavbu či rekonstrukci prostor pro podnikání nebo prostor za účelem pronájmu. To samé platí, pokud je hypotékou zatížena nemovitost k rekreaci – chata či chalupa. Aby byl odpočet na dani ve výsledku proveden a vy tak ušetřili nemalé peníze, je nutné, aby byly doloženy patřičné, platné a originální dokumenty. Pokud odpočet v daňovém přiznání aplikujete poprvé, budete muset doložit originální výpis z katastru nemovitostí.

Na začátku každého roku banky odesílají svým klientům potvrzení o zaplacení výše úroků, což je dokument, která je nutné opět doložit v originále.

Odpočet úroků z hypotéky je nezdanitelnou položkou. Není tedy možné tento odpočet uplatnit na výslednou část, ale pouze jako odpočet z daňového základu.

Vložil Úroky z hypotéky odpočet | Štítek , , , | Zanechat komentář

Penzijní připojištění daňový odpočet

Chcete-li si snížit daň, pak nesmíte ještě před podáním daňového přiznání zapomenout na odečitatelné položky. Ty mohou výslednou sumu značně snížit. Mezi odečitatelné položky patří jak úroky z hypotéky, příspěvky na penzi a mnoho dalších.

Na daních můžete s odpočtem penzijního připojištění ušetřit až 12 000,- Kč, ale jen v případě, že bude měsíční a pravidelný příspěvek do fondu minimálně 1 000,- Kč. Odpočet penzijního připojištění je možné provést dvěma způsoby.

Buď jej lze učinit přímo u zaměstnavatele, což je o něco pohodlnější na vyřizování, nebo vše uvedete v daňovém přiznání. Odpočet penzijního připojištění se vztahuje jak na zaměstnance, tak i na osoby samostatně výdělečně činné. Obecně se ale tyto daňové výhody rozdělují do tří základních kategorií:

První z nich jsou daňové úlevy zaměstnanců – osvobozeny jsou od daně příspěvky, které poskytuje zaměstnavatel, ale pouze do výše pěti procent z vyměřovacího základu. Následně jsou to již zmíněné úlevy pro všechny zaměstnance i OSVČ. Do třetí kategorie pak spadají daňové úlevy pro zaměstnavatele, kteří si mohou z daňového základu odečítat příspěvek na penzijní připojištění pro zaměstnance.

Nezapomeňte, že daňový odpočet penzijního připojištění je možné provádět pouze v případě, že je měsíční příspěvek minimálně 1 000,- Kč.

Vložil Odečitatelné položky | Štítek , , , | Zanechat komentář

Poradenství nárok na odpočet DPH

Pokud plátce DPH splňuje všechny zákonné podmínky, pak má na konci každého roku plný nárok na odpočet daně, kterou při jakémkoli nákupu vztahujícímu se k podnikání, zaplatil. Plátcem DPH jsou nejčastěji firmy a osoby, jejichž roční výdělek přesahuje jeden milion korun. Pokud jsou vaše výdělky vysoké, pak se snadno může stát, že do této kategorie plátců spadnete také.

Přesažení částky jednoho milionu dává nabyvateli peněz jasný signál, že je nucen ze zákona se přihlásit jako plátce DPH. Tím pádem získává i nárok na odpočet daně, ale značí to i mnohem větší papírování, což není mnohdy příjemné. Přihlásit se jako plátce nemovitosti je nutné nejpozději do 14 dnů po uplynutí kalendářního měsíce, v němž byl limit finanční částky překročen.

Nárok na odpočet vzniká jen s platným dokladem přímo od dodavatele. Odpočet je možné uplatnit pouze na věci, produkty a další výrobky, které se přímo vztahují k výkonu práce a podnikání. I v tomto směru jsou ale jisté výjimky, které se sice k podnikání prokazatelně vztahují, ale pro odpočet DPH se zkrátka a dobře uplatnit nemohou. Zejména se jedná o nákup osobního automobilu a jeho technického vybavení či oprav – neplatí v případě, že je vozidlo majetkem firmy, nebo při některých zdanitelných plnění, jež se přímo týkají majetku.

 

 

Vložil DPH odpočet | Štítek , , , | Zanechat komentář

Odpočet úroků z hypotéky

Pokud máte na své jméno hypotéku, kterou pravidelně splácíte, pak si úroky s hypotékou vzniklé můžete odečíst na dani. Možná se budete až divit, jak vysokou částku ve finále odpočet úroků dělá a pokud k tomu přidáte i další odpočty a slevy, pak se rozhodně nemusíte strachovat, že by výše daně zásadně zasáhla do vašeho rodinného rozpočtu.

Nutno podotknout, že z daní jsou odečítány pouze úroky, nikoliv jednotlivé splátky hypotéky. Abyste mohli odpočet na svém daňovém přiznání uplatnit, pak musíte splňovat veškeré podmínky. Odpočet mohou uplatnit jen ti občané, kteří mají hypotéku na bydlení.

Jednoduše řečeno to znamená, že byt nebo dům, který je trvale obyvatelný a neslouží tedy jako rekreační místo, a úroky z hypotéky, mohou být odepsány z daní. Odepisovat není možné úroky na hypotéce, která je vázána na rekreační objekty nebo stavby za účelem podnikání nebo pronájmu.

Odpočet úroků z hypotéky mohou uplatnit jak podnikatelé, tak i osoby samostatně výdělečně činné. Aby byl odpočet na dani uznán, pak musíte k daňovému přiznání navíc doložit i několik dokumentů.

Jednak to bude výpis z katastru nemovitostí a originální výpis o výši zaplacených úroků – můžete obdržet od banky, u které máte sjednánu hypotéku.

Vložil Úroky z hypotéky odpočet | Štítek , , , | Zanechat komentář